Paati Sutta vadai ithu – பாட்டி சுட்ட வடையிது

Lyrics in Tamil

பாட்டி சுட்ட வடையிது
பருப்பும் உளுந்தும் கலந்தது

வட்ட வடிவ வடையிது
வாய்க்கு ருசியாய் இருக்குது

மிருதுவான வடையிது
மென்று தின்ன ருசிக்குது

மூக்கை வாசம் துளைக்குது
மொறுமொறுன்னு இருக்குது

தின்ன தின்ன கேட்குது
தினமும் கேட்க தோணுது

Video

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *