Karadi Mama Rhymes – கரடி மாமா

Lyrics in Tamil

கரடி மாமா கரடி மாமா எங்க போறீங்க?
காட்டுப் பக்கம் வீடிருக்கு அங்க போறேங்க
கம்பளிச் சட்டை ஜோரா இருக்கு யாரு தந்தாங்க?
கடவுள் தந்த பரிசுதாங்க வேற யாருங்க

 

Karadi Mama enga poringa Rhyme Videos

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *