பட்டம் பறக்குது – Pattam Parakuthu Rhyme Tamil Lyrics பட்டம் பறக்குது ! பள்ளிக்கூடம் திறக்குது ! கொத்தனாரு வீட்டிலே ! கொய்யா பழம் பழுக்குது !   Lyrics in English: Pattam Parakuthu !