பொங்கல் பாடல்கள் Lyrics in Tamil ஏர் பிடிக்கும் உழவனுக்கு எற்றம் தரும் பண்டிகையாம் புத்தம் புதிய ஆடை கட்டி பொங்கள் வைக்கும் நன்னாளாம் செங்கருப்பு மஞ்சளுடன் சிறப்புடனே படையிலிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும் தமிழர்களின் திருநாளாம் உலகமெல்லாம்