Roti Angadi Kittappa

Lyrics in English

Rotti angadi kittapa
nangondu rotti thatappa
Putani rotti kempage suttu
obathhu kasige kattappa

Bidhhu hodhitu kittappa
Rotti angadi kittapa
Rottiya nodida muttappa
Rottiyu suttu hasi hasi hittu
Rottiya bere thattappa
Nangidu beda kittappa

Rotti anagadi kittappa
Bereya rotti thatappa
Gundage rotti sudadhe kotre
to to sanga bettepa
Bittare punah kettepa
Rotti angadi kittapa

Lyrics in Kannada

Video

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *