Kaamanabillu Kamanu Kattide

Lyrics in English

Kaamana billu kamanu kattide
Modada naadina baagilige
Bannagalelanu torana maadide
Kandana kannige chandavanuudide

Kaamana billu kamanu kattide
Modada naadina baagilige
Hannina huuvina honnanu kuudide
Makkaligokuliyaa Tavanaadide

Kaamana billu kamanu kattide
Modada naadina baagilige
Tengina to tada b udadali muudide
Bhuumige baanige setuve huudide

Lyrics in Kannada

Video