Lyrics in English Nannaya buguri bannada buguri guru guru saddanu maaduva buguri jaalige sutti kaiyyanu yetti beesalu baradi suttuva buguri kachaguli koduva moojina buguri kaamana billanu bhumige ilisi