Lyrics in English Mari mari baa illi kobbariyannu turi turi menchinkai muri muri kadle kai huri huri Huridu matte nanna kari Bega bega nanna kari tinnuva adakke serisi