Lyrics in English Kalla Gajja Kankalamma Vegu chukka, velaga mogga(2) Mogga kaadu, uta neeru Neeru kaadu, nimmala baavi(2) Baavi kaadu,bachali kura Kura kaadu, gummadi pandu(2) Pandu kaadu, paapa