Lyrics in English Chenna patnam cheruku mukka, Niko mukka naako mukka Bheemuni patnam bindela jodu, Niko binde nako bindebinde Kaasi patnam kaasula Peru, Niko peru naako Peru Kondapalli