Melott Nokkedi Chakki

Lyrics in English

Melott Nokkedi Chakki
Melottu Nokkedi Chakki
Aeroplane Ponathu Kandaa
Melottu Nokkedi Chakki
Aeroplane Ponathu Kandaa
Melottu Nokkedi Chakki
Aeroplane Ponathu Kandaa
Ayyo etharude vela
Ayyo etharude Vela
ethu sahitham arude vela
ethu sahitham arude vela

Lyrics in Malayalam

മേലോട്ട് നോക്കെടി ചക്കീ
മേലോട്ട് നോക്കെടി ചക്കീ
ഏറോപ്ലേൻ പോണത് കണ്ടാ
മേലോട്ട് നോക്കെടി ചക്കീ
ഏറോപ്ലേൻ പോണത് കണ്ടാ
മേലോട്ട് നോക്കെടി ചക്കീ
ഏറോപ്ലേൻ പോണത് കണ്ടാ
അയ്യോ ഇതാരുടെ വേല
അയ്യോ ഇതാരുടെ വേല
ഇതു സാഹിത്തം ആരുടെ വേല
ഇതു സാഹിത്തം ആരുടെ വേല

Video