One little duck say is quack


Lyrics

Quack, quack, quack, quack, quack
Quack, quack, quack, quack, quack

One little duck say is quack
Two little ducks say quack, quack
Three little ducks say quack, quack, quack
Four little ducks say quack, quack, quack, quack
And five little ducks say quack, quack, quack, quack, quack!

One little duck say is quack
Two little ducks say quack, quack
Three little ducks say quack, quack, quack
Four little ducks say quack, quack, quack, quack
And five little ducks say quack, quack, quack, quack, quack!

Quack, quack, quack, quack, quack
Quack, quack, quack, quack, quack

Video