Lyrics in Tamil கரடி மாமா கரடி மாமா எங்க போறீங்க? காட்டுப் பக்கம் வீடிருக்கு அங்க போறேங்க கம்பளிச் சட்டை ஜோரா இருக்கு யாரு தந்தாங்க? கடவுள் தந்த பரிசுதாங்க வேற யாருங்க   Karadi Mama